ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Αίτηση Έκδοσης Ε.Κ.Α.Α.

Για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) παρακολουθήστε το παρακάτω:

http://youtu.be/1II8I6q3mag