ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά για έκδοση νέου βιβλιαρίου υγείας λόγω απώλειας:

  1. Αίτηση
  2. Μια (1) φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
  3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχει απωλεσθεί το βιβλιάριο υγείας και σε περίπτωση που ευρεθεί θα υποχρεώνεται να το προσκομίσει στον Τομέα.