ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΤΠΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά Οικονομικής Ενίσχυσης σε περίπτωση νοσηλείας

 

  1. Αίτηση για την χορήγηση
  2. Βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο ή από συμβεβλημένη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτική κλινική από το οποίο θα προκύπτει νοσηλεία τουλάχιστον 8 ημερών
  3. Ιατρική γνωμάτευση δ/ντη κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής συμβεβλημένης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία θα δικαιολογεί αναρρωτική άδεια τουλάχιστον 15 ημερών. 

(Σημείωση: Χορηγείται στους εν ενεργεία Δικαστικούς Επιμελητές)

 


 

Δικαιολογητικά Οικονομικής Ενίσχυσης σε περίπτωση τοκετού

 

  1. Αίτηση για την χορήγηση
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

(Σημείωση: Χορηγείται μόνο στις εν ενεργεία Δικαστικές Επιμελήτριες)