ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (ΤΠΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας:

  1. Αίτηση του δικαιούχου
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Αναλυτικό εξοφλητικό λογαριασμό του γραφείου κηδειών.

(Σημείωση: Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται στον επιμεληθέντα της κηδείας σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία Δικαστικού Επιμελητή)