ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Δικαιολογητικά διαγραφής συνταξιούχων αποβιωσάντων

  1.  Αίτηση των συγγενών
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος
  4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Δικαιολογητικά διαγραφής εν ενεργεία αποβιωσάντων

 

  1.  Αίτηση των συγγενών
  2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  4. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος
  5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών