ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4152/2013 (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Ρύθμιση καθηστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ με Ν.4152/2013, όπως ισχύει.

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα έντυπα των αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Για τα δικαιολογητικά οφειλής έως 10.000€, πατήστε εδώ.

Για τα δικαιολογητικά οφειλής άνω των 10.000€, πατήστε εδώ.