ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. (ΤΥΔΕ)

Εκτύπωση

Η κατάθεση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΕ γίνεται στον λογαριασμό του ΤΥΔΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με κωδικό υπόχρεου τον αριθμό μητρώου στο Ταμείο Νομικών και κωδικό αιτιολογίας ανάλογα με το είδος της εισφοράς. Αναλυτικά οι κωδικοί αιτιολγίας φαίνονται εδώ